Gepubliceerd op:

De drie corporaties op Walcheren willen de woonruimteverdeling efficiënter, eenvoudiger en flexibeler maken. Maar hoe? Samen met RIGO zijn de hoofdlijnen van een nieuw verdeelsysteem geformuleerd: het nieuwe HurenopWalcheren.nl.

Hiervoor is een tijdelijke projectgroep in het leven geroepen. RIGO voerde de pen en trad op als voorzitter van de gezamenlijke projectgroep. We organiseerden bovendien inspiratiebezoeken en bijeenkomsten met stakeholders. Uiteindelijk is de uitgangsnotitie in december 2013 vastgesteld. Begin 2014 starten de corporaties met het opstellen van een functioneel programma van eisen en de leveranciersselectie.