Gepubliceerd op:

Begin mei is het Woon Onderzoek Nederland 2021 (WoON 2021) verschenen.

Dit databestand levert uitgebreide informatie over:

  • De woonsituatie en huishoudenssamenstelling
  • Woonlasten van huishoudens
  • Recente verhuizingen
  • Gewenste verhuizingen en hierbij behorende woonwensen

Het verschijnen van het nieuwe WoON 2021 is goed getimed: zo is de uitwerking van een nieuw gemeentelijk coalitieakkoord over de Volkshuisvesting het moment om nader onderzoek te doen. We kunnen daarbij ondersteunen. Ook op het gemeentelijk niveau zijn er mogelijkheden voor analyses die input leveren voor onder meer:

  • Ontwikkeling gemeentelijke woonvisie
  • Regionale afstemming woningbouw
  • Positie middeninkomens op de woningmarkt
  • Programmering ontwikkelingslocaties
  • Betaalbaarheid

RIGO helpt niet alleen bij de analyses, maar heeft ook veel ervaring met het begeleiden van besluitvorming rond het opstellen van bijvoorbeeld woonvisies, prestatieafspraken en woonruimteverdeling.

Geïnteresseerd? Neem contact op met: Kees, André of Roland.

Houd onze website in de gaten! Binnenkort komen we met interessante voorbeelden van WoON analyses, waaronder Verhuisketens en Betaalbaarheid op basis van de NIBUD-normen. Dit zijn aanvullende analyses die we speciaal hebben ontwikkeld voor onze opdrachtgevers.