Gepubliceerd op:

De gemeenten en corporaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond verkennen de mogelijkheden om tot een regionaal systeem van woonruimteverdeling te komen. Hiertoe voerde RIGO eerder een verkenning uit (Van lappendeken naar samenhang) die door de bestuurders is vastgesteld in 2013. Die leidde onder meer tot de start van een experiment met ruimere (regionale) bindingseisen.

In deze notitie zijn de hoofdlijnen van een regionale woonruimteverdeling samen met de betrokken gemeenten en corporaties uitgewerkt. De komst van de Huisvestingswet en de gemeenteraadsverkiezingen heeft de besluitvorming over de hoofdlijnen vertraagd. In 2015 wordt hierover een besluit verwacht.