Gepubliceerd op:

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) bepaalt in Nederland de maximale huur die voor een huurwoning mag worden gevraagd. In een brief aan de Tweede Kamer beloofde Minister Blok dit jaar met een vereenvoudigd woningwaarderingsstelsel te komen. In opdracht van het ministerie van BZK werkte RIGO een voorstel uit waarvan de fundamenten eerder dit jaar al door RIGO werden gelegd in rapporten voor de G4 en G32.

In het RIGO voorstel wordt de maximale huur vastgesteld aan de hand van slechts een handvol kenmerken. Naast een basishuur, die voor elke woning geldt, wordt de maximale huur bepaald aan de hand van het woonoppervlak, het energielabel, de WOZ-waarde en een toeslag voor eengezinswoningen. Berekeningen laten zien dat een dergelijk eenvoudig systeem zonder grote schokeffecten kan worden geïntroduceerd. Ook kan behoud van de verdiencapaciteit van verhuurders worden gegarandeerd.  Zie ook het op 6 november 2013 verschenen artikel in Cobouw.