Gepubliceerd op:

Onze zomers worden warmer en warmer en het aantal hittegolven neemt de komende jaren verder toe. Tegelijkertijd zien we in de corporatiesector een vergrijzende bewonerspopulatie. Ouderen zijn in de regel niet alleen vaker thuis, maar zijn ook minder opgewassen tegen (aanhoudende) hitte. Wat vraagt dit van de woningvoorraad en welke rol kunnen woningcorporaties spelen in het aanpassen van woningen van huurders?

Meerjarig onderzoek

In opdracht van de provincie Gelderland en de Gelderse corporaties werken wij de komende jaren samen met ’t Salland aan een langlopend onderzoek naar hitte en de beleving daarvan in corporatiewoningen. Voor het onderzoek volgen we een grote groep huurders. We registreren de binnentemperaturen, de beleving van hitte door de bewoners en de corporaties aangebrachte maatregelen tegen hitte en zetten deze tegen elkaar af. Hiermee krijgen we inzicht in welke maatregelen daadwerkelijk van invloed zijn op de binnentemperatuur en op de beleving van bewoners.

In de nazomer van 2023 vond de eerste meting plaats. Naast fysieke temperatuurmetingen, gaven bewoners aan hoe zij de zomerse temperaturen beleefden en welke maatregelen er volgens hen moeten worden geïmplementeerd in de woning of het wooncomplex.

Hitte: een serieus woonprobleem

Zeven op de tien ondervraagde bewoners van corporatiewoningen in Gelderland gaven aan vaak last te hebben van de hitte in de woonkamer. In de slaapkamer ligt dit aandeel iets lager (64%). Bijna de helft van de ondervraagde bewoners geeft bovendien aan (meer) last van gezondheidsklachten te hebben door de hitte in de woning. Voor ruim één op de acht respondenten is de hitte in de woning een reden om te willen verhuizen.

Een langdurige binnentemperatuur van boven de 25°C kan leiden tot gezondheidsklachten (GGD). Met een door de ondervraagde bewoners gemiddeld opgegeven zomerse kamertemperatuur van 27,1°C, valt er dan ook veel gezondheidswinst te behalen in het (verder) terugdringen van de kamertemperatuur.

Goede maatregelen waarmee de kamertemperatuur teruggedrongen wordt, worden de komende jaren steeds belangrijker. Buitenzonwering is één van de effectiefste maatregelen (GGD).

Bewustwording en maatregelen

De komende jaren gaan de corporaties in Gelderland aan de slag met een bewustwordingscampagne, waarmee bewoners meer inzicht krijgen in de effecten van hun gedrag op de temperatuur in hun woning. Daarnaast zijn en worden er door meerdere Gelderse corporaties maatregelen getroffen aan woningen en wooncomplexen. Om te leren wat hiermee in de praktijk bereikt wordt, qua temperatuur en qua beleving van bewoners, volgen wij de komende jaren de huurders, de temperatuur en de corporaties op de voet.

Ook benieuwd wat het effect van de hittemaatregelen op woningen zijn in de dagelijkse beleving van bewoners van jouw organisatie? RIGO zoekt het graag voor u uit. Neem vrijblijvend contact op met onze onderzoekers Sander ten Hove (sander.ten.hove@rigo.nl) of Wilma Bakker (wilma.bakker@rigo.nl).