Gepubliceerd op:

Dat constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) naar aanleiding van de Staat van de Corporatiesector 2020:  gepubliceerd op vrijdag 5 februari j.l.. RIGO heeft een bijdrage mogen leveren aan de Staat. In samenwerking met Thijs Luijkx verzorgden wij de themastudie Realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties.

Niettemin lopen corporaties tegen beperkingen aan waardoor ze de productie onvoldoende kunnen verhogen. Meer geld alleen is niet voldoende, zo stelt de Aw, ook samenwerking tussen partijen op zowel landelijk als gemeentelijk niveau is hard nodig. De politiek en corporaties moeten daarnaast keuzes maken: niet alles is mogelijk. Waar middelen schaars zijn dient de politiek uiteindelijk de strijd tussen doelstellingen op een transparante wijze te beslechten, zouden wij eraan toe willen voegen.

De beide rapporten zijn te downloaden op de site van de Aw. Voor vragen over het rapport van RIGO kunt u terecht bij onze collega Peter van Os.