Gepubliceerd op:

Na de overname van Stadswonen wil Woonstad Rotterdam opnieuw haar strategie bepalen ten aanzien van jongerenhuisvesting. Daarom heeft Woonstad aan RIGO gevraagd om de markt voor jongerenhuisvesting in Rotterdam in kaart te brengen. Daarbij hebben we zes segmenten jongeren onderscheiden met verschillende woonvoorkeuren.

In een dynamisch model zijn deze voorkeuren gekoppeld aan de kenmerken van complexen van jongeren. Op basis van dit afwegingskader kan Woonstad keuzes maken ten aanzien van de positionering van jongerencomplexen.