Gepubliceerd op:

Ruim 10.000 woningzoekenden in drie regio’s zijn bevraagd over hun ervaringen met het zoeken naar een sociale huurwoning. In het kader van het promotieonderzoek van Steven Kromhout heeft in 2013 een uitgebreide enquête plaatsgevonden onder woningzoekenden in Haaglanden, de regio Amsterdam en Rijnmond. Daarbij is niet alleen gevraagd naar hun woonwensen, maar ook naar de manier waarop ze gebruik maken van de regionale verdeelsystemen in deze regio’s.

Het rapport ‘Hoe zoeken woningzoekenden’ doet verslag van de belangrijkste uitkomsten.

Het onderzoek is uitgevoerd door RIGO en OTB (TU Delft) en is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Maaskoepel, Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), WoningNet en Zig Websoftware.