Gepubliceerd op:

De Minister van Wonen Wijken en Integratie wilde in 2010 woningcorporaties verplichten om ten minste 90% van de huurwoningen tot de liberalisatiegrens toe te wijzen aan de doelgroep. De doelgroep is gedefinieerd als huishoudens met een belastbaar inkomen tot 33.000 euro. Aedes en de Woonbond hadden twijfels bij deze grens en hebben daarom aan RIGO gevraagd om te kijken naar de groep huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen 33.000 en 38.000 euro.

In deze studie wordt de omvang, samenstelling en woonsituatie van deze groep huishoudens in kaart gebracht. Deelstudie 2 is gericht op de alternatieve huisvestingsmogelijkheden van huishoudens met een inkomen van 33.000 euro. Welke woningen kunnen zij betalen? En hoeveel aanbod is er voor deze huishoudens? Ten slotte wordt per regio onderzocht hoeveel huishoudens moeten verdienen om voor 10% van het koopaanbod in aanmerking te komen.