Gepubliceerd op:

RIGO ondersteunde de gemeenten en corporaties om het huisvestingsbeleid Huisvestingswet-proof te maken.