Gepubliceerd op:

Eerst bepalen we de uitgangspunten van het huurbeleid door elkaar enkele fundamentele vragen te stellen. Wat vinden we betaalbaar? Wat is de basis voor een redelijke en rechtvaardige huurprijs? Wat als een huurder zegt het niet meer te kunnen betalen? We betrekken de bewonersraad en RvC bij deze discussie. Met deze uitgangspunten tekenen en rekenen we aan varianten, op zoek naar wat het beste past bij de uitgangspunten – en die uiteraard financieel passend is. Vervolgens dalen we af in een aantal buurten en complexen waar de leefbaarheid onder druk staat. Welke verdeling van huurprijzen is hier verstandig? En daarmee komen we tot een concreet vast te stellen streefhuurbeleid op woningniveau, passend bij de visie van ZVH op betaalbaarheid.

Foto door Marcel Oosterwijk