Gepubliceerd op:

Waardwonen heeft een nieuwe portefeuillestrategie. De groei van het aantal huishoudens in het werkgebied Lingewaard en Millingen aan de Rijn vraagt namelijk om méér woningen, meer sociale huurwoningen en vooral ook andere woningen. Dat is bovenal het gevolg van de vergrijzing, die gepaard gaat met meer kleine huishoudens. Veel bewoners wonen nog prima in hun eengezinswoning, maar een steeds groter deel zal de komende jaren op zoek gaan naar een kleinere, levensloopbestendige woning. Daar wil Waardwonen in voorzien met nieuwbouw. Een flink deel daarvan gaat Waardwonen als geclusterde woonvormen realiseren. Steeds meer bewoners geven aan op die manier zelfstandig en toch gezamenlijk te willen wonen. Zo kan eventuele zorg gemakkelijk worden geleverd kan het helpen tegen eenzaamheid. De verhuisstroom die zo ontstaat levert aanbod op voor jonge starters en gezinnen, naast de nieuwbouw die al voor deze groepen wordt gerealiseerd.

De portefeuillestrategie is een co-productie geworden van RIGO en Waardwonen. RIGO heeft Waardwonen ondersteund bij de strategische vragen, zoals hoe we van de cijfers tot een strategie komen, hoe je de voorraad kunt laten groeien en vernieuwen, en hoe de portefeuillestrategie optimaal aansluit op de doelen uit het ondernemingsplan.