Gepubliceerd op:

Woningcorporaties zijn onderdeel van een keten van maatschappelijke organisaties en overheden, die vaak één visie op onder meer de woningmarkt delen. Dat vraagt om goede samenwerking tussen corporaties in de regio en hun stakeholders.

De publicatie (In) het belang van de regio geeft een handreiking voor deze regionale samenwerking. RIGO stelde de handreiking samen met Aedes op.