Gepubliceerd op:

Het vinden van een betaalbare woning is een steeds lastiger opgave in de Metropoolregio Amsterdam. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om het aanbod aan betaalbare woningen te vergroten. In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam heeft RIGO een online instrumentenkoffer gebouwd waarin voor gemeenten inzichtelijk is gemaakt aan welke knoppen zij kunnen draaien om het aanbod van betaalbare woningen te vergroten.

De Instrumentenkoffer Betaalbare Voorraad onderscheidt de volgende oplossingsrichtingen: het toevoegen, behouden, beter benutten, beter spreiden en het verruimen van betaalbaarheidsmogelijkheden. Bij elk van deze oplossingsrichtingen zijn bijhorende instrumenten gegeven. Ook de mogelijkheden en beperkingen van deze instrumenten komen aan bod, evenals interessante voorbeelden uit met name de Metropoolregio Amsterdam.

De Instrumentenkoffer bestaat sinds 2019 en wordt regelmatig geactualiseerd. Ook worden regelmatig kennissessies georganiseerd, waarbij gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam kennis en ervaringen uitwisselen rond specifieke instrumenten. De meest recente kennissessie is gehouden in april 2022 over hoe gemeenten kunnen sturen op de realisatie van sociale huurwoningen en de positie van woningcorporaties daarbij.

Naar aanleiding van de Instrumentenkoffer voor de Metropoolregio Amsterdam heeft de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven aan RIGO om eenzelfde koffer te maken. Deze Instrumentenkoffer bevat interessante voorbeelden uit de gemeenten binnen de provincie.