Gepubliceerd op:

De begrippen ‘kwaliteit van de leefomgeving’ en ‘kwaliteit van leven’ zijn sterk met elkaar verbonden. Soms worden ze zelfs met elkaar verward. In deze literatuurstudie is een conceptueel kader ontwikkeld dat beschrijft hoe beide begrippen zich tot elkaar verhouden en hoe ze elkaar beïnvloeden. Ook is op zoek gegaan naar evidentie (uit onderzoek) voor invloeden van de leefomgeving op domeinen van kwaliteit van leven. Daarmee is beoogd meer houvast geven voor (wijkgericht) beleid dat erop is gericht om de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren.