Gepubliceerd op:

Huishoudensvorming

Een van de hardnekkigste misverstanden in de wereld van het wonen is dat er steeds meer alleenstaanden komen en dat er dus alleen nog maar behoefte is aan kleine woningen. Het eerste klopt, het tweede is veel te kort door de bocht. De groei van het aantal alleenstaanden komt namelijk vooral voor rekening van senioren, die al een woning hebben. Intussen is het natuurlijk niet zo dat mensen zijn opgehouden met relatie- en gezinsvorming.

Dat zien we dan ook terug in het onderzoek. Terwijl veel corporatiehuurders instromen als alleenstaanden, zijn zij dat vijf jaar later lang niet allemaal meer. En grotere huishoudens zijn per saldo vijf jaar na instroom nog wat groter. Dit verschilt enigszins tussen en binnen de drie onderzochte regio’s, maar niet heel veel.

Niet alle alleenstaanden blijven alleen

Doorgroei in grotere woningen

Wat ook blijkt is dat het uitmaakt of huurders een kleine of een grotere woning betrekken. In kleine woningen (één of twee kamers) zien we dat corporatiehuurders vijf jaar na instroom ofwel zijn vertrokken, ofwel nog altijd (of weer) alleenstaand zijn. In grotere woningen blijven huurders langer wonen en komen er per saldo bewoners bij. Het is duidelijk dat grotere woningen letterlijk de ruimte bieden om door te groeien en kleine niet.

Klein maar fijn?

Het onderzoek zet aan het denken. Momenteel loopt een groot deel van volkshuisvestend Nederland warm voor de bouw van kleine appartementen en studio’s, al dan niet in de vorm van flexwonen. Snel klaar, betaalbaar en binnenstedelijk, wat wil je nog meer? Nou, misschien ook wat grotere woningen. Een studio biedt geen ruimte voor doorgroei en is ook niet interessant voor senioren die willen downsizen. Op deze manier wordt de verstopping op de woningmarkt alleen maar groter. Terwijl grotere woningen voorlopig bezet blijven, zijn de flexwoners van nu de doorstromers van morgen. Waar kunnen zij straks heen?

Vandaag starters, morgen doorstromers

De vraag is nu hoe we wooncarrières beter mogelijk kunnen maken: bijvoorbeeld door andere woningen te bouwen, door anders woningen toe te wijzen, of door de stap van huur naar koop makkelijker te maken. Wordt vervolgd.