Gepubliceerd op:

Hoewel recente onderzoeken laten zien dat de leefbaarheidsituatie in de 40 aandachtswijken, maar ook in de rest van het land verbetert, is er in verschillende steden en (aandachts)wijken nog steeds sprake van leefbaarheidsproblemen. Eén van de zaken die de leefbaarheid onder druk zetten is overlast door jongeren.

In het onderzoek ‘Jongerenoverlast in perspectief’ is het onderwerp jongerenoverlast nader verkend op basis van een literatuurstudie en een secundaire analyse van gegevens in de WoON-module Sociaal-Fysiek 2009. Er wordt ingegaan op de overlastveroorzakers, degenen die overlast ervaren en in het bijzonder op de omstandigheden in de fysieke woonomgeving en in de sociale structuur in de wijken die overlast in de hand werken of juist verminderen. Het onderzoek biedt daarmee in het bijzonder handvatten voor beleid dat is gericht op preventie.