Gepubliceerd op:

In alle opzichten was 2022 een bijzonder jaar voor RIGO. Op de eerste plaats omdat Wonen meer dan ooit in de publieke belangstelling lijkt te staan: de problemen zijn groot, voor het eerst sinds jaren gingen mensen weer de straat voor een woonprotest. Met o.a. meer Regie, een revival van de Volkshuisvesting en correctie van beleid uit het verleden (waaronder de afschaffing Verhuurheffing) probeert de regering Rutte IV sindsdien het tij te keren. De uitdagingen zijn – niet geholpen door klimaat-, energie- en andere crises – enorm.

2022 was ook het jaar dat RIGO haar 50-jarig jubileum vierde. Samen met (oud-)collega’s, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden stonden we tijdens onze jubileumactiviteiten stil bij de mooie historie die RIGO inmiddels heeft gebouwd in de afgelopen 50 jaar. In een tijd dat Wonen bovenaan iedere politieke agenda lijkt te staan, zijn we vastberaden om hier nog minimaal 50 jaar historie aan toe te voegen.

Onze opdrachtgevers wisten ons ook in 2022 weer veelvuldig te vinden met onderzoeks- en adviesvragen. Om ons in staat te stellen de antwoorden op deze vragen te vinden, hebben we ons personeelsbestand uitgebreid met nieuw talent. Ook in 2023 zetten we in op een verdere groei van RIGO. Houd onze vacatures in de gaten!