Gepubliceerd op:

De gemeente Maastricht ziet zich de komende jaren gesteld voor grote opgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Het accent ligt daarbij op inbreiding en kwaliteitsverbetering in de bestaande stad. Het grond- en vastgoedbeleid van de gemeente moet daaraan ondersteunend zijn. De gemeente blijft een actief grondbeleid voeren, maar alleen in de vastgestelde acht brandpunten in de stad. Maastricht beschikte nog niet over een integrale nota grond- en vastgoedbeleid. RIGO heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van deze eerste kadernota grond- en vastgoedbeleid.