Gepubliceerd op:

Hoe kunnen corporaties nog bijdragen aan het wijkenbeleid nu Europese regelgeving de doelgroep beperkt? EU-beleid schrijft sinds 2011 voor dat corporaties sociale huurwoningen nog maar beperkt mogen toewijzen aan huishoudens met een midden- of hoog inkomen. Hierdoor zal de toch al hoge concentratie van lage inkomens in aandachtswijken op termijn toenemen. Dit doorkruist het wijkenbeleid en zet de leefbaarheid in die wijken verder onder druk. Peter Berkhout en Kees Leidelmeijer verkennen in dit artikel de mogelijkheden voor corporaties om een bijdrage te leveren aan de aandachtswijken van de toekomst. Het artikel verscheen juli 2012 in Real Estate Research Quarterly.