Gepubliceerd op:

Wat te doen met een leegstaand paleis met bijgebouwen? Of met een half miljoen vierkante meter vrijkomende kantoorruimte? Wat zijn de afzetkansen voor nieuwbouwlocaties?De marktomstandigheden voor gebiedsontwikkeling en vastgoed waren bepaald niet gunstig in 2012. Maar er waren kansen in de markt. RIGO is in 2012 door verschillende opdrachtgevers gevraagd specifiek marktonderzoek voor locaties, bouwplannen en bestaand vastgoed uit te voeren.ProgrammeringEen deel van opdrachten was gericht op woningbouwlocaties met de vragen: Wat is de woningdifferentiatie in het beoogde woonmilieu? Hoe is het prijsniveau? Wat zijn de marktopname en de doelgroepen?  Hierbij ging het bijvoorbeeld om een locatie in Oosterhout en in Zaltbommel, De Plantage in Geldermalsen, twee locaties voor seniorenwoningen in Brummen en een bouwplan van huurwoningen in Hilversum.Vergelijkbare vragen zijn RIGO gesteld voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties, zoals een locatie in Gorinchem en Zwolle.

Van de gemeente Zwolle was de vraag bijzonder om de behoefte aan bedrijventerrein ook te beoordelen vanuit mondiale en Europese trends naar branches van economische activiteit.De brede kennis van marktonderzoek is ook ingezet voor projecten met een functiemix, zoals voor de herontwikkeling van het Havenstraatterrein in Amsterdam-Zuid. Ook een bijzondere opdracht  was onderzoek naar de markt voor individueel en collectief opdrachtgeverschap in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Voor Velp-Zuid onderzocht RIGO de mogelijkheden voor herprogrammering van de woningvoorraad in combinatie met interventies in de sociale sfeer.HerbestemmingHet RVOB van het ministerie van Financiën voorziet een half miljoen m2 BVO vrijkomende kantoorruimte bij de rijksoverheid in de hofstad. RIGO verkende de Haagse markt voor kantoren, winkels, hotels, leisure en onderwijs. Vervolgens zijn enkele kantoorgebouwen van het Rijk aan een nadere marktanalyse voor kansrijke functies onderworpen, met een raming van verbouwkosten en opbrengsten.

Voor  een oude fabriek aan de Zaan is ook een dergelijk onderzoek verricht, evenals voor het Paleis Soestdijk en de bijgebouwen.