Gepubliceerd op:

StorybuilderTM is een software toepassing, ontwikkeld binnen het Occupational Risk CAlculator (ORCA) project, om onder andere arbeidsongevallen te modelleren en te analyseren. Voor 36 arbeidsgevaren is een grafisch model ontwikkeld. Momenteel zijn er ongeveer 14.000 ernstige arbeidsongevallen in verwerkt.

In het project Storybuilder Plus (SB+) wordt verkend of het mogelijk is om risico informatie in de modellen te incorporeren; dat wil zeggen blootstellingsinformatie en kansen op ernstig letsel per gevaar. De gebruiker kan zo bepalen welke barrières (die een ongeval kunnen voorkomen) in het model van belang zijn en hoe verbeteringen in het management systeem de barrières kunnen versterken.

RIGO is gevraagd om de kwaliteit van het modelleerwerk te bewaken en de uitkomsten te valideren.