Gepubliceerd op:

Voor QuaWonen is een visie op de kernen waar zij woningen bezitten de basis voor het maken van allerlei beleidskeuzes. Als basis voor haar nieuwe kernenbeleid heeft QuaWonen ervoor gekozen om eerst een beeld vormen van haar – misschien wel veranderde of nieuwe – opgave in de kernen.

RIGO heeft hiervoor een objectief beeld gegeven van de opgaven in de kernen, een vergelijking gemaakt tussen de gedefinieerde opgave en het huidig beleid van QuaWonen en heeft QuaWonen ondersteund in de gesprekken hierover met belanghouders.