Gepubliceerd op:

Bij het vormgeven van het strategisch voorraadbeleid heeft De Veste behoefte aan actueel inzicht in de verwachte omvang en samenstelling van de bevolking. Hoe gaan de verschillende kernen in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Terschelling zich ontwikkelen tot 2030? RIGO heeft de verwachte demografische ontwikkelingen voor zeven kernen in beeld gebracht. De onderscheiden kernen zijn in de gemeente Dalfsen: Lemelerveld en Nieuw-leusen, in de gemeente Ommen: Ommen (kern) en Lemele en in de gemeente Terschelling gaat het om West-Terschelling, Midsland en Hoorn. De resultaten op kernniveau zijn kloppend gemaakt met een vooraanstaande prognose op gemeentelijk niveau. In het geval van Dalfsen en Ommen is gebruikgemaakt van de PRIMOS-prognose (ook gebruikt door de provincie Overijssel) en voor de gemeente Terschelling van de PEARL-prognose.