Gepubliceerd op:

In Haaglanden stellen de gemeenten iedere vier jaar een regionaal afgestemde huisvestingsverordening vast, in overleg met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. In 2023 is het tijd voor de volgende. Om goed beslagen ten ijs komen bij de discussie over de nieuwe verordening, willen de Sociale Verhuurders Haaglanden onderzoeken wat de effecten van de huidige manier van woonruimteverdeling in Haaglanden zijn en of deze nog wel toekomstbestendig is. RIGO is gevraagd om op deze vraag in te gaan. We kijken daarbij naar de slaagkansen van verschillende persona’s/doelgroepen en nemen de effecten van een aantal instrumenten onder de loep. Hiermee geven we inzicht in welke positie doelgroepen hebben vanuit de huidige regels.