Gepubliceerd op:

De afgelopen jaren heeft Nederland de ergste economische crisis sinds de jaren tachtig meegemaakt. Deze crisis heeft grote gevolgen gehad voor de koopwoningmarkt. Het aantal transacties en de prijzen van koopwoningen zijn drastisch gedaald.

Voor veel woningeigenaren kwam dit als een schok. Jarenlang konden zij uitgaan van een snelle waardestijging en verkoop van hun woning. Het was gebruikelijk om eerst een nieuwe woning te kopen en daarna pas de oude woning in de verkoop te doen. Opeens kregen zij te maken met plotselinge vraaguitval van potentiële kopers die best een woning wilden kopen maar niet meer konden of de kat uit de boom keken. Er werd zelfs gesproken van een kopersstaking.

Hoe is het mogelijk om in de huidige koopwoningmarkt door te stromen, waarbij er geen sprake meer is van waardestijging? Waarbij de financieringsnormen steeds strikter worden en geldverstrekkers steeds minder snel geneigd zijn een hypotheekaanvraag goed te keuren?

Voor de NVM heeft RIGO in kaart te gebracht tegen welke problemen woonconsumenten op de koopwoningmarkt aanlopen en welke oplossingsrichtingen er voor hen zijn.