Gepubliceerd op:

Project Transform 2.0 is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Schiedam en Delft. Het is een leertraject met als doel is om stedelijke vernieuwing en energietransitie aan elkaar te koppelen. De energietransitie biedt namelijk een goede gelegenheid om te zoeken naar koppelkansen op het gebied van economie, van duurzaamheid en in het sociaal domein, met als resultaat een wijk die en klaar is voor de toekomst en waar de bewoners zich prettig, veilig en verbonden voelen.

Transform 2.0 wil vooraf een Maatschappelijke Impact Analyse (MIA) laten uitvoeren van de voorgenomen koppeling. RIGO biedt daarbij ondersteuning. Hierbij is ook nadrukkelijk het doel om uit deze MIA lessen te trekken voor projecten in andere wijken in de toekomst.