Gepubliceerd op:

Pre Wonen heeft een reeks leefbaarheidsprojecten uitgevoerd in Parkwijk (Haarlem) en wilde daarvan de lessen in termen van maatschappelijke kosten en baten in kaart brengen. Men wilde daartoe zelf typen kosten en baten bepalen maar heeft RIGO gevraagd om hulp bij het opstellen daarvan en het uiteindelijk bepalen van de geldelijke waarden.