Gepubliceerd op:

Naar aanleiding van de botsing van een rijdende passagierstrein op een stilstaande goederentrein met gevaarlijke stoffen (Tilburg, 2015) heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid twee maatregelen ter overweging gegeven aan de staatssecretaris. Te weten het leeg laten van de laatste wagon van een goederentrein of het voorzien van alle ketelwagens van een zogenaamde overbufferingsbeveiliging (een mechanisme dat voorkomt dat een achteropkomende locomotief niet op de laatste wagon ‘klimt’).

Geen gunstig saldo KBA

Op basis van de bevindingen in de KBA kunnen we concluderen dat uitgaande van de autonome ontwikkelingen, beide maatregelen veel meer kosten dan ze opbrengen. De KBA toont aan dat de
verwachte investering in de implementatie van een van beide maatregelen fors hoger ligt ten opzichte van de verwachte baten. Naast de autonome ontwikkelingen zoals de invoering van ATBvv en de uitfasering van de niet-botscompatibele treinen zijn er een aantal andere maatregelen mogelijk welke de kans op het ongeval verminderen. Denk aan groene golf voor treinen met gevaarlijke stoffen en implementatie van slimme technologieën welke de processen op het spoor automatiseren.