Gepubliceerd op:

De Nederlandse regering heeft in het kader van de EPBD, de Europese richtlijn met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen, onderzoek gedaan naar kostenefficiënte maatregelen voor energie in gebouwen.

Maart 2013 zond minister Blok dit onderzoek naar de Tweede Kamer (kamerstuk 30196, nr. 190). De isolatiebranche maakt zich zorgen over de gehanteerde veronderstellingen en uitgevoerde berekeningen in het onderzoek, die als een keurslijf kunnen fungeren bij het te voeren beleid richting energieneutrale gebouwde omgeving en kunnen leiden tot disproportionele of suboptimale voorschriften dan wel onnodig concurrentie verstorende voorschriften.

Op verzoek van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) hebben RIGO en ERB daarom een quick scan uitgevoerd op de opzet en verantwoording van deze berekeningen.