Gepubliceerd op:

RIGO is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm. Sinds 2006 is ons kwaliteitssysteem gecertificeerd. Doel is blijven leren en ons onderzoeks- en adviesproces nog beter te later verlopen. Regelmatig wordt daarom door interne en externe audits nagegaan hoe het systeem functioneert en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. We leren op basis van evaluaties met klanten en periodieke interne en externe audits in.

Persoonsgegevens en de integriteitscode voor Onderzoek en Statistiek

Stichting RIGO handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en overige privacy wet- en regelgeving. We gaan zorgvuldig en terughoudend om met verzamelen van persoonsgegevens. We respecteren uw privacy en vragen alleen identificerende gegevens als die noodzakelijk zijn voor onze onderzoeken en dienstverlening.

Identificerende gegevens die we voor onderzoek gebruiken worden afgeschermd bewaard met beperkte toegang van slechts enkele personen vanuit ons bedrijf. De bewerkingen en analyses worden gedaan op geanonimiseerde bestanden (waarbij de identificeerbate gegevens ook daadwerkelijk worden verwijderd). We zorgen voor de adequate organisatorische en technische bescherming van persoonsgegevens.

Het kan zijn dat de persoonsgegevens worden verwerkt door een andere partij in onze opdracht. Echter, buiten deze verwerkers die we kunnen inschakelen verstrekken we zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn. We vragen ook toestemming om de gegevens langer te bewaren dan de duur van het onderzoek. Dat kan nodig zijn voor controle doeleinden van onze opdrachtgevers of als een onderzoek onderdeel is van een langjarig groter onderzoek. Doel van gebruik, bewaartermijnen, wie toegang heeft tot de bestanden en toestemming worden geregeld via een reglement voor beheer van bestanden met persoonsgegevens.

Bovenstaande gedragsregels zijn onder andere opgenomen in de Integriteitscode voor Onderzoek en Statistiek opgesteld door MOA, Center for Marketing Insights – Research – Analytics (voorheen de MarktOnderzoekAssociatie), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). RIGO heeft zich als VBO lid hieraan gecommitteerd.

Met deze code kunnen wij garanderen dat wij in overeenstemming met de AVG verantwoord omgaan met persoonsgegevens. De integriteitscode is ter accordering is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.