Gepubliceerd op:

Corporaties hebben een taak in het huisvesten van kwetsbare groepen en in het zorgen voor een goede leefbaarheid in en rond hun woningen. In toenemende mate zijn er echter signalen dat een toenemende instroom van kwetsbare groepen in het corporatiebezit leidt tot problemen met de leefbaarheid. Aedes laat door RIGO onderzoeken of en in welke mate dat het geval is én wat passende oplossingsrichtingen zijn om de corporatiewijken en –buurten veerkrachtig te houden.