Gepubliceerd op:

Belangrijk onderdeel van deze meting is een verkenning onder belanghouders: hoe waarderen zij de keuzen en prestaties van De Woningstichting (Wageningen) en wat vinden ze van de manier waarop ze samen werken en worden betrokken bij de keuzen die De Woningstichting maakt. De Woningstichting ziet deze meting als aanvulling op visitatie: het KWH-Maatschappijlabel legt de uitdagingen voor de komende jaren bloot.