Gepubliceerd op:

RIGO is gevraagd voor (contra-) expertise in de beroepsprocedure bij de vaststelling van een bestemmingsplan. De wijze waarop aan de ladder voor duurzame verstedelijking is voldaan (besluit Bro) staat centraal. Ook trad Hans van der Reijden op als deskundige tijdens de zitting bij de Raad van State in het licht van de beroepsprocedure.