Gepubliceerd op:

Verschillende partijen hebben behoefte aan inzicht in bestemde plancapaciteit voor woningbouw op de korte en lange termijn. Met name provincies en samenwerkende gemeenten hebben deze gegevens nodig om hun regiefunctie rond woningbouwprogrammering uit te oefenen. Het rijk kan met deze informatie de consequenties van nationale beleidsmaatregelen beter inzichtelijk maken. Daarnaast zijn er vele private partijen als nutsbedrijven en winkelketens die plangegevens gebruiken in hun bedrijfsprocessen.Deze informatie is echter niet gemakkelijk op regionaal of nationaal niveau inzichtelijk te maken. Nadat in 2010 de Nieuwe Kaart van Nederland is stopgezet, is er geen plek meer waar deze informatie systematisch wordt verzameld. RIGO heeft voor de ministeries van BZK en I&M in deze haalbaarheidsstudie de opties geïnventariseerd voor het starten van een planmonitor wonen die aansluit op de behoeften van rijk, provincies en gemeenten, en waar mogelijk op die van private partijen. Deze studie dient als basis voor een verkenning met provincies om te komen tot een gezamenlijke en kostenefficiënte planmonitor.RIGO ontwikkelde eerder al de monitor plancapaciteit woningbouw voor de provincie Noord-Holland. Zie http://www.plancapaciteit.nl.