Gepubliceerd op:

Dit rapport betreft een verkenning van de ontwikkeling van de leefbaarheid tussen 2008 en 2010 op basis van de Leefbaarometer.De leefbaarheid van wijken en buurten en hoe die zich ontwikkelt, staat onverminderd hoog op de beleidsagenda. Dat is ook niet vreemd omdat de leefbaarheid van de woonomgeving aangeeft hoe bewoners hun directe leefomgeving ervaren. Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling van de bevolking in hun buurt waarderen, over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen in de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte. Kortom, onderwerpen die de meeste mensen aan het hart liggen.In deze rapportage wordt vooral ingegaan op de ontwikkeling van de leefbaarheid tussen 2008 en 2010 in heel Nederland. Die recente ontwikkeling wordt geplaatst tegen de achtergrond van de langjarige ontwikkeling sinds 1998. Het instrument waarmee de ontwikkeling van de leefbaarheid in beeld wordt gebracht, is de Leefbaarometer (zie ook http://www.leefbaarometer.nl).