Gepubliceerd op:

Met behulp van onze leefbaarheidsmonitor (Lemon) wordt de waardering van bewoners voor de leefbaarheid in de buurten van Veenendaal al vele jaren gemonitord. Zowel de Gemeente Veenendaal als de beide corporaties gebruiken de resultaten om te inventariseren waar in Veenendaal de komende jaren veranderingen nodig zijn. Dat doen ze niet alleen, maar met verschillende partijen die bij de leefbaarheid in de buurt betrokken zijn, zoals politie en welzijnsorganisaties. En bij voorkeur zoveel mogelijk met de bewoners zelf.