Gepubliceerd op:

In het voorjaar van 2022 voerde RIGO een leefbaarheidsonderzoek uit in opdracht van de gemeente Roermond. Diverse huishoudens werden benaderd voor het invullen van een leefbaarheidsvragenlijst. De resultaten van het onderzoek werden gebruikt om te bekijken of en waar in Roermond veranderingen nodig zijn. Dat doet de gemeente natuurlijk niet alleen, maar met andere partners zoals de politie en welzijnsorganisaties. En bij voorkeur zoveel mogelijk met de bewoners zelf.