Gepubliceerd op:

Dit voorjaar voert RIGO een leefbaarheidsonderzoek uit in opdracht van de gemeente Roermond. Diverse huishoudens worden benaderd voor het invullen van een leefbaarheidsvragenlijst. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te bekijken of en waar in Roermond veranderingen nodig zijn. Dat doet de gemeente natuurlijk niet alleen, maar met andere partners zoals de politie en welzijnsorganisaties. En bij voorkeur zoveel mogelijk met de bewoners zelf.