Gepubliceerd op:

RIGO en Atlas voor Gemeenten hebben voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Leefbaarometer ontwikkeld. Iedere twee jaar wordt op de website een nieuwe meting toegevoegd. Recentelijk is daar de 2012-meting aan toegevoegd. Dat betekent dat nu leefbaarheidsgegevens van 1998 tot en met 2012 beschikbaar zijn.

Over de Leefbaarometer

De Leefbaarometer is een instrument dat op het laagst mogelijke schaalniveau een nauwkeurige inschatting van de leefbaarheid maakt. Op het zogenaamde clusterniveau wordt zelfs op straatniveau inzichtelijk gemaakt hoe het met de leefbaarheid gesteld is. Zo wordt snel duidelijk welke delen van Nederland te maken hebben met leefbaarheidsproblemen of waar de leefbaarheid juist zeer goed is. In de meeste delen van het land zijn de bewoners voornamelijk positief over de leefbaarheid in hun directe woonomgeving. De Leefbaarometer is daarom in veel plaatsen voornamelijk groen.

Om het onderscheidend vermogen te vergroten zijn de zogenaamde intraregionale verschilkaarten ontwikkeld. In deze kaarten is de leefbaarheid afgezet tegen het regionaal gemiddelde, waardoor meteen duidelijk wordt welke gebieden in de regio het relatief goed doen en welke minder.