Gepubliceerd op:

De gemeente Albrandswaard maakt inmiddels al 14 jaar gebruik van Lemon om de leefbaarheid in de gemeente in kaart te brengen. De eerste Lemon-meting heeft plaatsgevonden in 2001 en daarna is om de 4 jaar een vervolgmeting uitgevoerd. In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente vervroegd (na 2 i.p.v. 4 jaar) een vervolgmeting laten uitvoeren.