Gepubliceerd op:

Dit jaar viert RIGO een Lemonfeestje! Lemon, de leefbaarheidsmonitor, is het instrument waarmee RIGO al bijna twintig jaar bewoners een vragenlijst voorlegt over hun buurt of wijk en daarmee de ervaren leefbaarheid in kaart brengt. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is al sinds het vroege begin een trouwe Lemongebruiker. Voor ons reden om Peter van der Sman (wijkmanager en opdrachtgever voor het lemononderzoek) te vragen waarom Lemon voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo’n belangrijk instrument is.

Als wijkmanager kent Peter de wijken in zijn werkgebied goed. Vaak heeft hij al een gevoel dat er in een wijk iets niet goed gaat. Wanneer hij dan de cijfers in Lemon voor die wijk ziet dalen, weet hij dat hij in actie moet komen. Hij bespreekt de uitkomsten met andere maatschappelijke partners om vervolgens samen de wijk in te duiken. De Lemonresultaten vormen daarvoor een goede basis.

Handvatten om mee aan de slag te gaan

Peter van der Sman benadrukt dat hij met name de trends in de resultaten interessant vindt. Die geven het beste beeld van een wijk. Een ander belangrijk onderdeel van het Lemononderzoek vindt hij de opmerkingen die respondenten meegeven. “Die geven de duiding achter de cijfers” zegt hij. Er staan soms heel concrete meldingen in, waar de gemeente direct mee aan de slag kan. Als het bijvoorbeeld gaat om een nieuwbouwwijk, is het soms nog mogelijk om opmerkingen van bewoners mee te nemen in de plannen voor de inrichting van de wijk.

Lemon wordt in Pijnacker-Nootdorp voor nog veel meer doeleinden ingezet, door verschillende domeinen binnen de gemeente. Peter noemt een reeks aan voorbeelden: “Lemon is een belangrijke aanvullende bron, die naast andere data gezet kan worden. Bijvoorbeeld naast de veiligheidsmonitor”. Daarnaast wordt Lemon gebruikt als evaluatie-instrument na bijvoorbeeld een groot herinrichtingsproject en zijn de Lemonresultaten een belangrijke bron van informatie voor de omgevingsvisie en woonvisie. Ook wordt met Lemon aan bestuursleden getoond wat bewoners vinden over allerlei thema’s en dienen de resultaten als input voor de jaarlijkse begroting. Daarbij fungeren de cijfers als indicatoren voor de programmabegroting.

Deelresultaat Lemon Pijnacker-Nootdorp 2019