Gepubliceerd op:

Gedragsverandering leidt tot substantiële energiebesparing. Maar er zijn wel wat voorwaarden waar aan moet worden voldaan, wil het komen tot gedragsverandering. Een tweetal instrumenten lijkt noodzakelijk:

  • een energiecoach die vertelt wat mensen in hun specifieke situatie kunnen doen en
  • een energiemonitoring systeem waarmee mensen hun eigen verbruik (bij voorkeur vergeleken met dat van anderen) kunnen volgen.

Het is ook belangrijk om te zoeken naar de juiste motivatie van de mensen bij wie gedragsverandering wordt nagestreefd. Die is niet hetzelfde voor iedereen. Dat vraagt dus aandacht.