Gepubliceerd op:

RIGO heeft onderzoek gedaan naar de kwantitatieve ontwikkeling van de sociale voorraad uitgaande van het beleid van de woningcorporaties en deze afgezet tegen twee vooraf geformuleerde beleidsscenario’s. Een van deze beide scenario’s – het zgn. meer evenwicht scenario – werd door de betrokken partijen als het meest wenselijke aangemerkt. RIGO heeft vervolgens handelingsperspectieven aangereikt waarmee gemeenten het gewenste scenario zouden kunnen realiseren.
De 14 gemeenten hebben in twee stappen biedingen aan elkaar gedaan op basis van deze handelingsperspectieven. Tussen beide stappen in heeft onder (gespreks)leiding van RIGO een bestuurlijke interviewronde plaatsgevonden. RIGO heeft tot slot deze gemeentelijke biedingen geanalyseerd en conclusies daaraan verbonden, uitmondend in de rapportage “Regio Rotterdam: de eerste stap! Voldoende woningen en de eerste stap naar spreiding van de sociale voorraad”. Deze rapportage is als bijlage aan het regioakkoord gehecht.