Woningcorporatie Area en de gemeenten Uden en Meierijstad hebben RIGO gevraagd om een woningbehoefteraming. Het onderzoek moet inzicht bieden in de ontwikkeling van de doelgroepen en inkomensgroepen en de minimaal benodigde omvang van de kernvoorraad nu en in 2030.