Gepubliceerd op:

Aan de hand van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA), waaraan ook Zaanstad heeft deelgenomen, wordt een actueel beeld geschetst van de Zaanse woningmarkt. Tevens wordt een raming gemaakt van de ontwikkeling van de woningbehoefte in Zaanstad tot 2030.