Gepubliceerd op:

De samenwerking in MRA-verband op het onderwerp betaalbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt staat nog in de kinderschoenen. De hoge druk op de woningmarkt leidt inmiddels in bijna alle delen van de MRA tot hoge prijzen en lange wachttijden voor een sociale huurwoning. Voor lage en middeninkomens wordt het steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden.
Middels een gespreksronde langs de verschillende regio’s binnen de MRA inventariseert RIGO welke problemen en zorgen er spelen, hoe men deze aanpakt en welke bijdrage de MRA-samenwerking kan leveren. De problematiek verschilt in omvang en aard binnen de MRA, maar speelt in alle delen van het gebied. RIGO beschrijft de problematiek van de betaalbaarheid en toegankelijkheid in de regio, zodat hiervan binnen de MRA een gezamenlijk beeld ontstaat. Vervolgens brengen we in kaart aan welke knoppen gedraaid kan worden. Wat zijn de oplossingsrichtingen, welke instrumenten zijn beschikbaar en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden om deze in te zetten? Er is veel behoefte aan kennisuitwisseling.