Woningcorporatie Stadgenoot verhuurt ruim 270 huurwoningen in de Van der Kunbuurt in Amsterdam. In de zes woonblokken, die samen de Van der Kunbuurt vormen, zijn nagenoeg alle woningen in het bezit van Stadgenoot. De gemeente Amsterdam heeft onlangs een nota (Koers 2025) vastgesteld, waarin wordt aangekondigd dat de gemeente de haalbaarheid van transformatie en herontwikkeling wil onderzoeken in het gebied ‘Amsteloever’, waar de Van der Kunbuurt deel van uit maakt.

Stadgenoot wil aan dit onderzoek meewerken. Herontwikkeling van dit gebied is ook voor Stadgenoot interessant. Niet alleen hebben de huidige naoorlogse woningen een matige kwaliteit, ook zoekt Stadgenoot naar mogelijkheden om hun woningbezit uit te breiden. Voorwaarde van Stadgenoot is dat de stem van de bewoners in de Van der Kunbuurt meegenomen wordt in de afwegingen tot transformatie en herontwikkeling.

Om de stem van de bewoners in de besluitvorming mee te kunnen nemen, heeft Stadgenoot aan RIGO gevraagd om de wensen en behoeften van de bewoners op het gebied van wonen in beeld te brengen. Door het uitzetten van vragenlijsten en het interviewen van buurtbewoners onderzoekt RIGO hoe de bewoners van de Van der Kunbuurt het wonen in de buurt ervaren en hoe zij tegenover een eventuele vernieuwing van de buurt staan. Dit bewonersonderzoek zal meegenomen worden in de uiteindelijke beslissing om de Van der Kunbuurt al dan niet te gaan vernieuwen.