Gepubliceerd op:

In de marktanalyse zetten we de behoeften en wensen van de verschillende doelgroepen op een rij. Door doelgroepen aan segmenten (type, grootte, prijsklasse, locatie) te koppelen zien we waar de tekorten het grootst zijn – en gaan worden.

In de portefeuilleanalyse laten we zien hoe de segmenten binnen de portefeuille van Stadgenoot volkshuisvestelijk en financieel presteren. Vervolgens zetten we de marktanalyse en portefeuilleanalyse tegen elkaar uit in een matrix, zodat we de portefeuille duidelijk in beeld hebben. Daarmee kan de discussie starten over hoe in te grijpen in de portefeuille. Welke segmenten moeten groeien of krimpen? Welke delen van de voorraad zouden meer kunnen betekenen? Wat draagt het meest bij aan de doelen van Stadgenoot?