Gepubliceerd op:

Aanleiding is de nieuwe Woningwet 2015 en de rol die de gemeenten hierin is toegedicht bij het sluiten van prestatieafspraken en – eenmalig eind 2016 – bij de scheiding tussen de sociale (DAEB) en commerciële (niet-DAEB) portefeuille van corporaties.