In het kort

Er zijn afgelopen jaren grote veranderingen in gang gezet die de huurwoningmarkt structureel wijzigen, zoals de verhuurdersverheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging en de huursombenadering. Het Rijk heeft een verscherpte passendheidstoets ingevoerd waardoor verhuurders verplicht zijn om woningen toe te wijzen waarvan de huur beter past bij het inkomen van woningzoekenden. Deze maatregel moet zowel een verdere stijging van de uitgaven aan huurtoeslag als de toename van betaalbaarheidsproblemen voorkomen. Gelijktijdig is door de extramuralisering en de instroom van asielzoekers de huisvestingsopgave voor bijzondere doelgroepen en de druk op de huurwoningmarkt toegenomen. Dat leidt tot discussie over wachttijden en verdringing. Woonruimteverdeling staat daarmee weer in het middelpunt van de belangstelling.

Efficiency en maatwerk

Door de toegenomen druk op de woningmarkt blijft efficiency bij woningtoewijzing van groot belang: wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming en dynamiek te stimuleren? Wat kunnen we doen om weigeringen en no-shows te verminderen?

De behoefte om efficiënter te werken gaat in de praktijk gepaard met de wens meer maatwerk te kunnen leveren. Woningzoekenden zijn er in allerlei soorten en maten en dat vraagt om verschillende, meer klantgerichte manieren van werken. Het maken van de ideale match betekent immers een efficiënter verhuurproces. Maatwerk maakt het ook mogelijk grip op woningtoewijzing te houden en zo bij te dragen aan de leefbaarheid in buurten of complexen. Maar in hoeverre laat een woningzoekende zich sturen? Wat beweegt iemand eigenlijk als hij op zoek gaat naar een woning?

Al met al was er genoeg reden om serieus werk te maken van woonruimteverdeling en kritisch te kijken naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. Voor deze cursus hebben het OTB en RIGO de handen ineen geslagen.

Tijdens de cursus kwam het volgende aan bod:

  • Kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling.
  • Kennis over de (inter)nationale context van de woonruimteverdeling.
  • Inzicht in andere praktijksituaties en daarmee in de overwegingen, dilemma’s en keuzes van vakgenoten.
  • Kennis van de meest recente (evaluatie)onderzoeken op het gebied van de woonruimteverdeling.
  • Een nieuwe kijk op de eigen praktijksituatie.
  • Tools om met de eigen situatie aan de slag te gaan.